Få ut maximalt värde av Era IT-investeringar.

Lönsamma IT-projekt

Med lång och gedigen erfarenhet från en mängd olika roller både på kund och leverantörssidan leder OrtobIT komplexa IT-relaterade projekt med inslag av kravställning och upphandling.

Hur vi kan hjälpa er!

Analys

Vi tar fram korrekta beslutsunderlag i en oberoende analys. Angrepp varierar med komplexitet och ambitionsnivå. Vi har erfarenhet av en mängd av analysmetoder och modeller för att beskriva utmaningar och vägen till kloka lösningar.

Kravarbete

Har Ni rätt underlag för att starta ett förändringsprojekt, upphandling eller utvecklingsarbete? Säkerställ att kraven speglar verksamhetens behov för att säkerställa bästa möjlighet till god effekthemtagning. Vi hjälper er att fånga relevanta krav och dokumentera dessa i för uppdraget lämpligt format.

Upphandling

I en upphandling krävs full kontroll på effektmål, upphandlingsprocess samt dina och anbudsgivarens eventuella förhandlingsutrymmen. Till detta kommer en mängd regler och lagar som ska följas. Ta hjälp av vår erfarenhet inom både privata och offentliga organisationer att driva denna ibland omständiga process med framgång.

Exempel på uppdrag

Reservkraftsanläggning

Projektledning av kravställning, upphandling, etablerande och driftsättning av större myndighets nyetablerande av reservkraftsanläggning.

Upphandling IT-drift

Kravställning och upphandling av extern IT-drift för ledande värdetransportör.

Delning av IT-plattform

Projektledning för etablerande av separata Lotus Notes-miljöer vid delning av internationell verkstadskoncern.

Kunder

"levererades med god kvalitet och i enlighet med tidplanen!"

OrtobIT ledde på ett mycket bra sätt vår upphandling av datacentertjänster. Projektet var tidspressat, men alla steg levererades med god kvalitet och i enlighet med tidplanen
Mats Andersson
IT-chef Loomis

"bred erfarenhet och förträfflig noggrannhet "

Utöver bra driv framåt i upphandlingsprocessen bidrog Mikael även med bred erfarenhet och förträfflig noggrannhet i detaljer som lätt kan missas.
Björn Holmberg
IT-chef SVEAB
1
% Nöjda kunder
+ 1
År i IT-branchen

Vill ni starta ett projekt med oss?

Tveka inte att höra av er för en första dialog!