Tjänster

Analys
Kravarbete
Upphandling
Analys

 

Ta fram korrekta beslutsunderlag i en oberoende analys. Angrepp varierar med komplexitet och ambitionsnivå. OrtobIT har erfarenhet av en mängd av analysmetoder och modeller för att beskriva utmaningar och vägen till kloka lösningar.

Kravarbete

 

Har Ni rätt underlag för att starta ett förändringsprojekt, upphandling eller utvecklingsarbete? Säkerställ att kraven speglar verksamhetens behov för att säkerställa bästa möjlighet till god effekthemtagning. OrtobIT hjälper er att fånga relevanta krav och dokumentera dessa i för uppdraget lämpligt format.

Upphandling

 

I en upphandling krävs full kontroll på effektmål, upphandlingsprocess samt dina och anbudsgivarens eventuella förhandlingsutrymmen. Till detta kommer en mängd regler och lagar som ska följas. Ta hjälp av OrtobIT som har erfarenhet av både privata och offentliga organisationer att driva denna ibland omständiga process med framgång.